Preloader

Koşullar ve Gizlilik

Kaybolan değerli varlıklarınız size geri ulaşsın! Akıllı Tag
KULLANIM KOŞULLARI  

[•] İlbi Eğitim Yazılım ve Danışmanlık (“Şirket”) [https://www.sahibinibul.com] alan isminde bulunan ve [Sahibini Bul Akıllı Tag Yazıcı] uygulamasını sunan internet sitesi ve ona bağlı tüm sayfaların (“Site”) sahibidir.

Site’yi ve bu Site’de sunulan hizmetleri (“Hizmet(ler)”) kullanmak isteyenlerin (“Kullanıcılar”) Site’yi kullanmaya başlamadan önce bu Kullanım Şartları ve Site’de yer alan Gizlilik Politikası’nı dikkatlice okumaları gerekmektedir.

KULLANICILAR, SİTE’Yİ VE SİTE’DE VERİLEN HİZMETLERİ KULLANMAYA BAŞLAYARAK VE/VEYA SİTE’YE ÜYE OLARAK İŞBU KULLANIM ŞARTLARINI VE GİZLİLİK POLİTİKASINI OKUDUKLARINI, ANLADIKLARINI VE BUNLARLA BAĞLI OLDUKLARINI KABUL ETMİŞ OLURLAR. KULLANIM ŞARTLARI ARASINDA KABUL ETMEDİĞİNİZ MADDELER OLMASI HALİNDE SİTE’Yİ KULLANMAYI DERHAL SONLANDIRMALISINIZ.

TANIMLAR

[Aracı Hizmet Sağlayıcı: 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.]

[Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun: 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu ifade eder.]

Gizlilik Politikası: Web Sitesi ve/veya Mobil Uygulamalarda yayınlanan Gizlilik Politikasını ifade eder.

Müşteri: [Web Sitesi’nde satışa sunulan her türlü materyali, üye olarak ya da üye olmadan ödeme yaparak satın alanlar.]

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği: 27 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğini ifade eder.

Mobil Uygulamalar: Android ya da iOS işletim sistemine sahip akıllı cihazlarda çalışan Şirket mobil uygulamalarını ifade eder.

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik: 15 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliği ifade eder.

Üye: Web Sitesi’ne üye olan kişileri ifade eder.

Web Sitesi: “https://www.sahibinibul.com” internet sayfası, ona bağlı tüm sayfaları ve Mobil Uygulamaları ifade eder.

[Yönetmelik: 26 Ağustos 2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i ifade eder.]

WEB SİTESİ

https://www.sahibinibul.com alan ismine sahip, SB Akıllı TAG ürününün satışı ve pazarlamasının yapıldığı, gerektiğinde üye olunabilen web sayfasıdır.

ÜYELİK
 1. Her Kullanıcının sadece tek bir üyelik hesabı olabilir, aynı kişi birden fazla üyelik oluşturamaz.
 2. Üyeler işbu Kullanım Koşullarına ve Web Sitesi’nde yayınlanmakta olan diğer tüm kurallara uyacaklarını kabul ve taahhüt ederler.
 3. Üyeler tarafından yapılan paylaşımlar ve iletişimler hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek nitelikte, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek nitelikte olamaz.
 4. Üyeler, Web Sitesi’ndeki profil sayfalarında aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak bulunduracaktır:
 1. a. İsmi Soyismi
 2. b. Fatura Adresi
 3. c. Telefon Numarası
 4. d. Eposta Adresi
 5. Satılan ürün içerisine entegre edilecek ek telefon numaraları.
KULLANICILARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR
 1. Üyeler takma ad kullanmak dahil olmak üzere kimliği ve üyelik hesabını oluştururken verdiği bilgiler ile ilgili yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 2. Üyeler, kendileri tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Üyelerin sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına kullandırılamaz ve/veya devredilemez. Aksi halde Şirket’in söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. Şirket bu şekilde aykırı kullandırmaları tespit ettiği üyelerin üyeliklerini hiçbir açıklama yapmaksızın askıya alabilir veya iptal edebilir. Üyelerin bu maddeye aykırı hareketi sebebiyle diğer üyelerin zarara uğraması halinde, bu zarardan ihlal eden üye sorumlu olacak ve Şirket’in hiçbir şekilde tazminat yükümlülüğü veya başka bir sorumluluğu olmayacaktır.
 3. Üyeler Web Sitesi’ye yükledikleri her tür içeriğin doğruluğunu, fotoğrafların kendilerine ait olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir içeriğe yer vermeyeceklerini, yayınlanan içeriklerin, Şirket ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler.
 4. Web Sitesi’nde sunulan hizmet, hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz.
 5. Üyeler Web Sitesi’nin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını, kaynak kodunu bulmak veya elde etmek için başka bir işlemde bulunmayacağını aksi halde Şirket ve üçüncü kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacaklarını peşinen kabul ederler.
 6. Üyeler, Web Sitesi’ni kullanırken ve Web Sitesi içindeki iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, üçüncü kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretemez ve paylaşamazlar. Aksi halde Şirket bu Üyelerin üyeliklerini askıya alabilir, sona erdirebilir ve ilgili yasal süreçleri başlatabilir.
ÜCRET VE ÖDEME

Ücret, satışta olan SB Akıllı TAG paketlerine göre düzenlenmiştir. Paket bilgileri aşağıdaki gibidir;

 1. Tekli Paket; tek bir SB Akıllı TAG içeren pakettir. Fiyatı kargo dahil 49,90 TL’dir.
 2. Avantaj Paketi; üç adet SB Akıllı TAG içeren pakettir. Fiyatı kargo dahil 149,70 TL’dir.
 3. Unutkan Paketi; beş adet SB Akıllı TAG içeren pakettir. Fiyatı kargo dahil 249,50 TL’dir.

Yukarıda belirtilen fiyatlara, çeşitli kampanyalar kapsamında indirim uygulanabilir.

Ödeme yöntemi olarak İyzico aracı şirketinin sağlamış olduğu altyapı kullanılmaktadır. Kredi kartı ya da banka kartı bilgileri, Şirket tarafından görüntülenmez ve kaydedilmez. İyzico aracı şirketinin Genel şartlarına ulaşmak için https://www.iyzico.com/genel-sartlar adresini, Gizlilik politikasına ulaşmak için https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi adresini, Kullanıcı sözleşmesine ulaşmak için https://www.iyzico.com/kendim-icin/kullanici-sozlesmesi adresini ziyaret ediniz.

SORUMLULUK SINIRLAMALARI
 1. Üyeler, Şirket’in üyelerin kendileri ile ilgili sundukları bilgilerin gerçekliğini, doğruluğunu araştırma, bu içerik ve ilanların internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Şirket’in, çalışanlarının, ortaklarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.
 2. Kullanıcılar, Web Sitesi üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
 3. Şirket, Web Sitesi’nin yazılımının her türlü hatadan arınmış olduğu ve Web Sitesi’nde herhangi bir virüs yer alıp almadığı konusunda herhangi bir sorumluluk yüklenmemektedir. Eğer bu Web Sitesi’nde yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile Kullanıcıların kullandığı yazılım ve/veya donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelirse Şirket’e bu konuda hiçbir sorumluluk yüklenemez.
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
 1. Web Sitesi’nde yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Şirket veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Web Sitesi’nin ziyaret edilmesi veya hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
 2. Web Sitesi’nde yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz ve/veya aktarılamaz. Web Sitesi’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
MÜCBİR SEBEPLER
 1. Taraflardan herhangi biri, işbu Kullanım Koşulları kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer taraflara karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların makul kontrolleri dışında kalan öngörülmeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır.
KULLANIM ŞARTLARINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
 1. Şirket, dilediği zaman Kullanım Koşullarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler Web Sitesi’nde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Üyelerin sorumluluğundadır. Üyeler, Web Sitesi’ni kullanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.
 2. Kullanıcılar ve Üyeler , Kullanım Koşulları ile ilgili Şirket ile iletişime geçebilirler.

Unvanı: İlbi Eğitim Yazılım ve Danışmanlık LTD. ŞTİ.
Mersis No: 0471088450300001
Ticaret Sicil No: 343150-5
Vergi Dairesi/No: Göztepe V.D. / 4710884503
Adresi: Caddebostan Mh. Caddebostan İskele Sk. No:16-18B Kadıköy İSTANBUL
Telefon: 08503073077
E-posta: bilgi@sahibinibul.com


İşbu Kullanım Koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Üyeler, işbu Kullanım Şartları ile ilgili doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

Evcil dostlarınız başta olmak üzere, tüm değerli eşyalarınızın size hızlı bir şekilde geri ulaşabilmesini amaçlayarak sahibinibul.com girişimini kurduk.

 

© 2022 sahibinibul.com. Tüm hakları saklıdır.